WOONopMAAT en gemeente Heemskerk kiezen voor nieuwbouw Debora Bakelaan

Foto: Google maps

WOONopMAAT en de gemeente Heemskerk hebben samen aangegeven de voorkeur te hebben voor sloop en nieuwbouw van de flats aan de Debora Bakelaan in Heemskerk.

Ze gaan een gezamenlijke intentieovereenkomst opstellen waar de onderwerpen in komen te staan waarover zij afspraken met elkaar willen maken om tot een samenwerking te komen. WOONopMAAT heeft het afgelopen jaar  uitvoerig studie gemaakt van de mogelijkheden om de 192 flats aan de Debora Bakelaan op te knappen. Uiteindelijk bleek dat de kosten van renovatie dicht in de buurt komen van sloop en nieuwbouw.

Woontorens met sociale huurwoningen
Beide partijen gaan er nu van uit dat er na de sloop woontorens terugkomen met sociale huurwoningen. Deze appartementen zullen qua huur bereikbaar zijn voor de laagste inkomensgroepen.

Meer zich op kasteel Assumburg
Niet alleen zijn de huidige woningen sterk verouderd, ook de woonomgeving kan sterk verbeterd  worden. Daarnaast biedt een dergelijk plan kansen om meer verbinding aan te brengen tussen de woonwijk Slotheerenbuurt en park Assumburg en kan het ervoor zorgen dat er meer open zichtlijnen komen, onder meer op het kasteel.

Besluit in eerste helft 2017
Na het uitwerken van een stedenbouwkundige verkenning komt er meer zicht op de totale kosten: voor WOONopMAAT voor het bouwen van de woningen en voor de gemeente voor het bouw- en woonrijp maken van de grond.  Pas op dat moment wordt de (financiële) haalbaarheid beoordeeld en neemt de gemeenteraad een besluit over het voorstel voor sloop en nieuwbouw. Naar verwachting is dat in de eerste helft van 2017.

Reacties