Klokkenspel Sint Agathakerk Beverwijk is topsport!

Gerda Peters is sinds april 2013 beiaardier van Beverwijk. Iedere eerste, derde en vijfde zaterdag bespeelt ze de beiaard van de Sint Agathakerk in Beverwijk. De klok luiden is fysiek zwaar werk dus slaat Gerda de sportschool heel vaak over.

Klokkenspel is topsport

De meeste beiaarden vind je in de Lage Landen. “Het is een muziekinstrument dat al vijf eeuwen bestaat”, zegt Gerda, “en typisch iets voor België en Nederland ook al is het tegenwoordig ook ‘booming’ in Amerika.” Daarnaast is de beiaard de zwaarste van alle bestaande muziekinstrumenten: bij de grootste exemplaren kan het gewicht van de klokken alleen al oplopen tot 100 ton.

Het bespelen van het carillon in de Sint Agathakerk is topsport. Via houten laddertjes en nauwe doorgangen bereikt beiaardier Gerda een kleine ruimte waar het klokkenspel staat. “Ik zie het zelf altijd als mijn workout”, zegt ze, “dus ik sla de sportschool heel vaak over, want dan heb ik al mijn sport gehad voor die dag.”

Negenveertig klokken in de koepel!

Het carillon wordt bespeeld met een klavier dat uit één of meerdere series klokken bestaat. In de lantaarn op de grootste koepel van de Agathakerk hangen negenenveertig klokken. “Die lantaarn zat er in principe al op”, zegt Gerda, “alleen was het een klein lantaarntje en speciaal voor dit instrument hebben ze het lantaarntje dus vergroot zodat de negenenveertig klokken er in opgehangen konden worden.”

Hoe klinken de klokken het best?

Voordat Gerda laat horen hoe de klokken klinken zet ze eerst de automaat uit. “Dat is het automatisch speelwerk dat ieder kwartier te horen is, want ik zit hier natuurlijk niet 24 uur per dag in de toren”, zegt ze grappend, “en het eerstvolgende wat ik doe is het instrument afregelen, want het is een mechaniek instrument en de draden van de stokken naar de klepels die zetten uit of krimpen onder invloed van het weer. Dus in het ergste geval staan ze of te strak of te los. Per toets regel ik eerst de draden af voordat ik begin te spelen. Hoe dichter de klepel bij de klok staat, hoe meer controle ik heb over het luid en zacht spelen.”

Het instrument geeft Gerda een goed gevoel: “Ik word altijd vrolijk en gelukkig van het carillonspel.”

(tekst: Monique, videoverslag: IJmond Nieuws)

 

Reacties