Twee miljoen extra voor betere doorstroming busverkeer

Foto:

BEVERWIJK – Een flink bedrag van maar liefst twee miljoen euro zou de doorstroming van bussen op onder andere de Beverwijkse ‘pizzarotonde’ bij de Wijk aan Duinerweg en Plesmanweg moeten verbeteren. De provincie Noord-Holland wil zich namelijk inzetten voor een betere en snellere doorstroming van het busverkeer.

GS stellen twee miljoen extra beschikbaar aan gemeenten om knelpunten voor de bussen op te lossen. Op de knelpuntenlijst van de provincie staan o.a. Rotonde Vaartweg-Loosdrechtseweg-Oude Loswal (Hilversum) en Rotonde Wijk aan Duinerweg-Plesmanweg en GVOP Wijk aan Duinderweg (Beverwijk).

eklmrhxdgpea5z1z1s07o0khf-w1240-h706-x

Eerder kondigde de gemeente Beverwijk al aan om werk te maken van de huidige verkeerssituatie op deze zelfde rotonde.

Gedeputeerde Verkeer en Vervoer Elisabeth Post: “Een goede bereikbaarheid is een belangrijke sociale en economische factor. Het verbeteren en het up-to-date houden van de infrastructuur zien we als een kerntaak van de provincie. Met deze impuls geven we daar een duidelijke invulling aan.”

Gedeputeerde Staten hebben de Uitvoeringsregeling subsidie quick win doorstromingsmaatregelen bus Noord-Holland 2013 (gewijzigd) vastgesteld. Gemeenten kunnen 100% subsidie aanvragen voor de knelpunten die in de bijlage zijn opgenomen. In totaal is er twee miljoen beschikbaar voor het oplossen van infrastructurele knelpunten voor het busverkeer in Noord-Holland.

Op 16 juli 2012 hebben Provinciale Staten het Uitvoeringsprogramma VisieOV 2020 vastgesteld. Een van de deelprogramma’s betreft het programma doorstromingsmaatregelen OV. In het uitvoerings-programma willen we op plekken waar de vraag naar mobiliteit groot is de mogelijkheden voor openbaar vervoer maximaal benutten. Er zijn echter nog veel knelpunten, die ervoor zorgen dat de stroomlijnen onnodige vertraging oplopen. De afgelopen periode is een probleemanalyse voor de bus uitgevoerd. Op basis daarvan zijn samen met gemeenten, Rocov, Rover en de vervoerder, de meest noodzakelijke knelpunten geïnventariseerd die aangepakt moeten worden om de doorstroming van de bus te verbeteren.