Openbare ruimte Stationsplein heringericht

Foto:

BEVERWIJK – De gemeente gaat de openbare ruimte op en rondom de nieuwe ondergrondse fietsenstalling op het Stationsplein opnieuw inrichten. Een mooie entree moet inwoners en bezoekers verleiden tot een ‘rondje Bree’. De nieuwe inrichting omvat een plein met rode klinkerverharding, bakken met sierlijke krentenboompjes, gras en bankjes. Ook wordt de fietsverbinding tussen Breestraat en NS-station vernieuwd. Tijdens een informatieavond voor de klankbordgroep en omwonenden is de nieuwe inrichting gepresenteerd. De tijdens deze avond getoonde presentatie vindt u onderaan deze pagina. De werkzaamheden zijn in maart 2015 afgerond.

De werkzaamheden

Vanaf half oktober tot eind december 2014 wordt de Wijckermolen vanaf de tijdelijke kiss&ride tot de Halve Maan opnieuw ingericht. Ook wordt de openbare ruimte voor het NS-station hersteld. De nieuw ingerichte Halve Maan en kiss&ride voor het NS-station wordt volgens planning eind 2014 opengesteld voor verkeer. Vanaf 5 januari tot uiterlijk 27 maart 2015 wordt het laatste gedeelte vanaf Halve Maan tot de huidige fietsenstalling ingericht. Ook de looproute tussen Breestraat en NS-station wordt op dat moment hersteld. 

Wat betekent dit voor u?

Het is niet te voorkomen de werkzaamheden zonder enige overlast uit te voeren. Wij zijn ons daar zeer van bewust en proberen de overlast zoveel mogelijk te beperken. Concreet betekenen de werkzaamheden de komende drie maanden het volgende:

Week 41 tot week 43:
Halve Maan wordt tijdelijk opengesteld voor busvervoer, fietsers en voetgangers. Voor het overige verkeer blijven de huidige omleidingroutes van toepassing;

Week 43 tot week 52:
Busvervoer over tijdelijke busbaan (zijde stationsvijver);

Week 43 tot week 47:
Oversteek Halve Maan van Breestraat naar NS-station afgesloten. Wijckermolen tussen tijdelijke kiss-en-ride en Halve Maan afgesloten.
Omleidingroutes voetgangers en fietsers vanaf Breestraat naar NS station via:

  • voetpaden Stationsplein-Wijckermolen of
  • voetpaden Stationsplein zijde Rabobank- oversteek huidige fietsenstalling en zijde stationsvijver- oversteek Halve Maan;

Week 47:
Oversteek Halve Maan van Breestraat naar NS-station heringericht en open voor voetgangers en fietsers.

Week 43 tot week 52:
fietsverbinding Stationsplein vanaf Breestraat naar NS-station afgesloten vanaf Randstad. Fietsers kunnen afstappen en lopend gebruik maken van het voetpad Stationsplein naar NS-station of fietsers kunnen gebruik maken van de omleidingroutes:

  • Stationsplein-Meerstraat-Willem Bootmanszij-Wijckermolen of 
  • Stationsplein-huidige fietsenstalling-fietspad Stationsplein zijde stationsvijver.

Eind 2014 informeren wij u verder over de verkeersmaatregelen in de periode 5 januari tot 27 maart 2015.