Lintje van verdienste: Hoe krijg je die?

Foto: Gemeente Beverwijk

Met Koningsdag net achter de rug en ook de traditioneel daaraan verbonden lintjesregen, is het een veelgehoorde vraag: Hoe kom je in aanmerking voor een lintje of onderscheiding?

Zich inzetten voor medeburgers of samenleving
Het antwoord is simpel: Inwoners van Beverwijk hebben de mogelijkheid om medeburgers uit deze stad aan te melden voor een onderscheiding. Daarbij moeten we denken aan mensen die zich in hun vrije tijd inzetten voor anderen of voor de samenleving in het algemeen. Of aan mensen die zich inzetten om Beverwijk goed op te kaart te zetten en te houden en zich ook inzetten voor de samenleving, niet primair om zelf hiervoor te worden beloond, maar puur ‘voor de goede zaak’.

Stimulans
Deze mensen mogen dan misschien geen honorarium ontvangen voor hun diensten, maar een blijk van waardering, gegeven in het openbaar, kan toch een stimulans zijn om ermee door te gaan. Daarbij is het ook goed om aan de omgeving duidelijk te maken dat er mensen rondlopen die een voorbeeldfunctie vervullen en daarmee de samenleving in Beverwijk een beetje beter maken.

Voor deze mensen zijn dus de onderscheidingen. En dan bedoelen we niet alleen Koninklijke, onderscheidingen, want Beverwijk heeft nu ook nieuwe gemeentelijke onderscheidingen en blijken van waardering. Daarbij is het ook goed om op te merken dat Koninklijke onderscheidingen niet uitsluitend rond Koningsdag worden verstrekt.

Meer weten van hoe en wanneer je iemand kunt voordragen voor een erepenning? Kijk dan op Koninklijke onderscheidingen of op Gemeentelijke onderscheidingen.

Reacties