55+

Stichting Welzijn Beverwijk: Dit is wat ze doen en waar ze voor staan

Foto: Stichting Welzijn Beverwijk

Stichting Welzijn Beverwijk (SWB): binnen het Beverwijkse kent iedereen deze organisatie, gericht op sociale vraagstukken. Vandaag een inkijkje in de stichting die staat voor binden en verbinden, ondersteunen, versterken van eigen netwerken en het stimuleren van participatie aan de maatschappij door iedereen, ongeacht leeftijd of gezondheid.

De werkzaamheden van de stichting zijn veelomvattend wat blijkt uit het brede scala aan activiteiten en projecten waarbij de stichting direct of indirect betrokken is en de vele netwerkpartners waarmee de stichting samenwerkt.

SWB beschikt over twee huizen van de buurt, twee jongerencentra en negen peutercentra. Kortom, SWB staat met beide benen stevig in de lokale samenleving en licht er, als voorbeelden, graag een aantal activiteiten voor u uit.

Project ‘Taal in de Wijk’

Met het project Taal in de Wijk worden Nederlandse taallessen verzorgd voor anderstaligen op diverse locaties in wijken en buurten van Beverwijk. Door deze bijeenkomsten komen sociale verbanden in de buurt tot stand en/of worden versterkt. De betrokkenheid van anderstalige bewoners bij de eigen leef– en woonomgeving wordt vergroot. Inmiddels is er al een aantal deelnemers uitgestroomd naar betaald werk, vrijwilligerswerk of is een opleiding gaan volgen. In samenwerking met de Stichting Participatie Anderstaligen (SPA) wordt het wekelijkse taalspreekuur gehouden, daar vindt de intake plaats voor de taallessen.

Prin(ses) aan Tafel

De centrale activiteit bij Prins(es) aan Tafel bestaat uit het gezamenlijk deelnemen aan een maaltijd op vrijdagmiddag. Prins(es) aan Tafel is gericht op burgers uit Beverwijk die behoefte hebben aan sociale contacten en een vast moment om ‘hun’ verhaal kwijt te kunnen. Bij het eetcafé gaat het om ‘wederkerigheid’, dat wil zeggen dat de doelgroep wordt betrokken bij alle activiteiten rondom de maaltijd. Het laagdrempelige karakter van de activiteit draagt bij aan het in contact zijn en blijven met cliënten uit de diverse doelgroepen. Signaleren van veranderingen in de situatie van de bezoeker dan wel een niet ingevulde ondersteuningsbehoefte maken onderdeel uit van het ‘concept’. Voor de betrokken vrijwilligers levert deze activiteit een bijdrage aan het vergroten van hun sociale netwerk, zelfstandigheid en het aanleren van nieuwe vaardigheden. Prins(es) aan Tafel is een initiatief van SWB, SIG, Actief Talent, RIBW KAM en Stichting De Linden.

De PlusBus

De PlusBus is een landelijk initiatief van het Nationaal Oranjefonds en biedt senioren begeleid vervoer naar verschillende winkelgebieden en er worden wekelijks meerdere uitstapjes georganiseerd. Op deze wijze kunnen senioren blijven deelnemen aan het dagelijks leven, langer zelfstandig blijven wonen en worden zij in de gelegenheid gesteld andere mensen te ontmoeten. In Beverwijk wordt de dienst uitgevoerd door BeverwijkvoorElkaar, onderdeel van Stichting Welzijn Beverwijk.

Ambulant jongerenwerk

Het (ambulant) jongerenwerk is volop in beweging. Door de decentralisatie van de jeugdzorg is preventie nog belangrijker geworden. SWB zet haar kennis, kunde en ervaring op het gebied van jeugd hiervoor in. Om de inzet van zorg te voorkomen is gekozen voor een individuele– en een groepsbenadering van jongeren. Er wordt breed maar tegelijkertijd ook specifiek (maatwerk) gekeken naar de capaciteiten, mogelijkheden en de talenten van de doelgroep. Kortom ‘Wat heeft de jongere nodig om verder te komen?’. Het jongerenwerk van SWB opereert onder de naam NUL251.

Sociaal teams

Sinds 2014 zijn in Beverwijk twee Sociaal teams werkzaam. In beide teams zitten twee welzijnswerkers die inwoners van Beverwijk ondersteunen bij het beantwoorden van vragen en het oplossen van zaken waar ze tegenaan lopen. Zoals elk teamlid hebben zij individuele zaken. Maar hun kracht zit in het ondersteunen van bewoners bij het ontwikkelen van collectieve activiteiten en voorzieningen voor wijk of buurt en het verbinden van mensen daarin. Het Sociaal team is een samenwerking tussen SWB, Viva! Zorggroep, MEE & De Wering, Socius, en de gemeente Beverwijk.

We(l)doen IJmond

We(l)doen IJmond is hét kennisplein voor mantelzorgers en vrijwilligers. Onze samenleving kan niet meer zonder mantelzorgers en vrijwilligers. Maar wat als zij vragen of behoefte hebben aan ondersteuning? We(l)doen IJmond is er voor alle inwoners van Beverwijk en Heemskerk die zorgen voor een ander, zoals mantelzorgers, professionals en vrijwilligers. U kunt bij We(l)doen IJmond terecht voor het antwoord op uw vraag over mantelzorg en vrijwillige inzet. Aan deze dienstverlening zijn geen kosten verbonden.

Reacties