Veel stress bij scholieren in de regio Kennemerland

Foto: Pixabay

Veel scholieren in de regio Kennemerland zeggen last van stress te hebben, omdat zij druk ervaren die voort komt uit de verwachtingen bij hen zelf of door anderen. In GGD-regio Kennemerland voelt 51% zich vaak en soms ook zeer vaak gestrest. Het getal van deze regio ligt daarmee boven het landelijk gemiddelde.

(bron: GGD Kennemerland)

Stressfactoren
Stressfactoren zijn school of huiswerk. 39% van de scholieren ervaart dat zo, waarbij meisjes ruim anderhalf keer zo vaak stress ervaren dan jongens. Van de leerlingen die stress ervaren, zegt ruim de helft dat de stress van invloed is op de lichamelijke of geestelijke gezondheid.

Resultaten in Gezondheidsmonitor
De resultaten van het onderzoek zijn terug te vinden in de Gezondheidsmonitor Jeugd 2019. Dat is een onderzoek naar de gezondheidssituatie van leerlingen in de 2e en 4e klas van het voortgezet onderwijs. In het najaar van 2019 hebben ruim 7.400 leerlingen, wonend in Kennemerland, een vragenlijst ingevuld over hun gezondheid, welbevinden en leefstijl. Het onderzoek vindt elke 4 jaar plaats en is uitgevoerd door alle GGD’en in Nederland, samen met het RIVM.

Dalende trend voor alcohol en tabak
Wat opvalt is dat er een dalende trend is te zien bij het alcohol en tabaksgebruik wat te maken heeft met een wettelijke bepaling die op 1 januari 2014 is gegaan. Zo mogen er aan jongeren onder de 18 geen tabak en alcohol meer worden verkocht, en mogen jongeren onder de 18 in het openbaar geen alcohol bij zich hebben.

Reacties