Tata Steel Nederland investeert 300 miljoen extra voor aanpak stikstof, geuroverlast en uitstoot gevaarlijke stoffen

Foto: Wim Meijer Fotografie

Tata Steel Nederland kondigt nieuwe acties aan die de impact van stof en geur drastisch verminderen. Voor dit maatregelenpakket, Roadmap+, doet Tata Steel een extra investering van 300 miljoen euro op het terrein in IJmuiden. Met de projecten wordt onmiddellijk gestart, in overleg met de provincie.

Het pakket Roadmap+ bestaat uit enkele heel nieuwe maatregelen en versnelling van milieuprojecten in de Roadmap 2030, die vorig jaar werd gelanceerd.

Met Roadmap+ komt Tata Steel tegemoet aan de wensen van de provincie die door gedeputeerde Jeroen Olthof zijn opgenomen in het Programma Tata Steel, dat vorige maand werd gepresenteerd. Tata Steel intensiveert met Roadmap+ haar inspanningen om de overlast voor de omgeving te verminderen. Ook bestaat Roadmap+ uit acties die verder gaan dan de wet vraagt.

DeNOx-installatie bij de Pelletfabriek
Belangrijke pijler onder Roadmap+ is de realisatie van een DeNOx-installatie bij de Pelletfabriek, waardoor de uitstoot drastisch zal verminderen en enorme milieuvoordelen worden behaald. TSN overlegt met de provincie over de aanpak, zodat alle voordelen van minder stikstof-uitstoot binnen en buiten het terrein van de fabriek in IJmuiden, zelfs voor andere delen van Nederland, optimaal worden benut. Naast het verminderen van stikstof (NOx) wordt ook de uitstoot van fijnstof en zware metalen (als onderdeel van de Zeer Zorgwekkende Stoffen, ZZS) sterk gereduceerd. Met dit project is een investering van 150 miljoen euro gemoeid.

Verbeteringen aan de Kooks- en Gasfabriek 2
Een ander groot project betreft verbeteringen aan de Kooks- en Gasfabriek 2 (KGF2). Van aanpassing van de afdichting en een potentiële nieuwe afzuigtechniek wordt vermindering van geur en uitstoot van stoffen verwacht. Ook dit project gaat onmiddellijk van start en vraagt tot 50 miljoen euro investering. TSN wil met deze tussentijdse maatregel tot snellere vermindering van overlast door KGF2 komen.

Reacties