Subsidie aanvragen uit gemeentelijk Herstelfonds vanaf 10 mei mogelijk

Foto: Wim Meijer Fotografie - Pixabay

BEVERWIJK – College en gemeenteraad hebben de subsidieregeling vastgesteld voor de uitkering van de 1e tranche van het Herstelfonds. Het gemeentelijk Herstelfonds is bedoeld om de lokale bedrijvigheid en samenleving te helpen herstellen van de gevolgen van de coronacrisis.

De gemeenteraad heeft daarvoor, in een 1e tranche, een budget van € 1 miljoen beschikbaar gesteld. Vanaf maandag 10 mei tot en met zondag 6 juni 2021 kunnen via de website van gemeente Beverwijk aanvragen voor het Herstelfonds worden ingediend. Het college streeft ernaar nog voor de zomervakantie te besluiten over toekenning van de gelden.

Doelstelling Herstelfonds
Doel van het Herstelfonds is de lokale economie en samenleving te helpen herstellen van de effecten van de coronacrisis. Het gaat daarbij om bedrijvigheid en toerisme, herstel van werkgelegenheid, om- en bijscholing, en herstel van maatschappelijke sectoren (welzijn, cultuur en sport). En het stimuleren van de daarvoor benodigde innovaties en aanpassingen van werkwijzen.

Het Herstelfonds is niet bedoeld om financiële tekorten of gederfde opbrengsten van individuele organisaties, bedrijven of personen te compenseren. Daarvoor zijn diverse andere (landelijke en lokale) maatregelen ingevoerd.

Initiatieven met een breder belang
In de subsidieregeling staan de criteria op basis waarvan ingediende initiatieven worden gewogen. De intentie van het Herstelfonds is het steunen van initiatieven die het herstel van de lokale economie en samenleving aanjagen. Voor een effectieve bijdrage aan het herstel moeten initiatieven gericht zijn op een breder belang en zoveel mogelijk (blijvende) impact. Daarom stelt het college de regeling open voor ondernemingen, organisaties, stichtingen, verenigingen en samenwerkingsverbanden. Op de coronawebsite van de gemeente staat meer informatie over de regels (https://corona.beverwijk.nl/).

Planning
Aanvragen voor het Herstelfonds kunnen van 10 mei t/m 6 juni worden ingediend. Gelet op de urgentie om concreet aan herstel te gaan werken, streeft het college ernaar om nog voor de zomervakantie te besluiten over toekenning van de gelden.

Reacties