Overweg Aagtenpoort zal sluiten na uitbreiding spoor 

Foto:

BEVERWIJK – Weggebruikers kunnen straks niet meer door de Aagtenpoort. De doorgang bij de tunnel zal na de aanleg van twee extra sporen door ProRail, worden opgeheven. Door de uitbreiding van de spoorcapaciteit, zal de bereikbaarheid voor goederentreinen richting Tata worden verbeterd.

Ter hoogte van de overweg Aagtenpoort wordt het bestaande keerspoor verlengd en een nieuw keerspoor toegevoegd. Toename van het aantal treinbewegingen heeft een toename van het geluid als gevolg.

p8023903

Milieu

Om te voldoen aan de eisen van de milieuvergunning, heeft ProRail toegezegd langs het tracé geluidsschermen van respectievelijk 2,7 m en 2,25 m aan te leggen.

Nieuwe overweg voetgangers en fietsers

In verband met de veiligheid moet de overweg worden opgeheven. Voetgangers en fietsers kunnen straks gebruik maken van een nieuwe spooronderdoorgang ten westen van de huidige overweg. Gemotoriseerd verkeer kan gebruik maken van het viaduct Laan der Nederlanden.  

Informatieavond

Om de aanpassingen te kunnen doen, is een nieuw bestemmingsplan opgesteld onder de naam Spoortracé Beverwijk. Het college heeft het voorontwerpbestemmingsplan vrijgegeven voor inspraak. Van 29 augustus tot en met 9 oktober 2014 ligt het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage. Op 25 september 2014 organiseert de gemeente samen met ProRail een inspraak- en informatieavond voor alle geïnteresseerden. De avond vindt plaats in de raadzaal van het Stadhuis.

Cookieinstellingen