Eerste diploma’s mbo zorg voor anderstaligen

Foto: Nova College

Luisa Baltazar en Dunia Mohammed, studenten die eerder het ‘Voortraject leren werken in de zorg’ voor anderstaligen hebben gevolgd, hebben woensdag op het Nova College in Haarlem hun diploma Helpende zorg en welzijn ontvangen. Zij zijn de eersten uit hun groep van het voortraject, die een mbo diploma behalen. De meeste anderen ronden dit schooljaar de opleiding Verzorgende-IG af.

Voor Luisa is dit het eerste diploma dat zij in haar leven heeft behaald. Luisa werkt bij de Molenburg van Kennemerhart, waar zij tijdens haar opleiding ook stage heeft gelopen. Dunia volgt nu de opleiding Kapper en wil daarna als kapster in de ouderenzorg gaan werken.

Enorme inzet

Luisa – geboren in Angola – heeft het de eerste jaren in Nederland niet gemakkelijk gehad. Het duurde lang voordat zij een verblijfstatus kreeg, maar vanaf het begin deed zij erg haar best gedaan om zich te scholen in de Nederlandse taal en in rekenen. Nova docent Marleen van Anken over haar student: ‘Luisa heeft alles aangepakt om te leren en te integreren. Ze heeft veel vrijwilligerswerk gedaan – onder andere in de Wereldkeuken – en zij was echt heel blij toen zij eindelijk een opleiding mocht volgen. Aan het einde van het Voortraject leren werken in de zorg bleek echter dat studeren best moeilijk voor haar was, omdat zij in haar haar jeugd bijna niet naar school is geweest. Door haar enorme inzet kreeg ze een kans om toch te beginnen aan de opleiding Verzorgende IG (mbo niveau 3). Na een jaar bleek dit toch wat te zwaar voor haar te zijn, maar in de praktijk gaf zij goede zorg aan oudere mensen. Het lukte wel om de opleiding op niveau 2 Helpende zorg en welzijn afronden. Dit heeft zij zeer goed gedaan en had als eerste aan alle voorwaarde van het diploma voldaan!’ Hendrina Lof, adviseur Leren en Ontwikkelen bij Kennemerhart: ‘Door haar positiviteit en doorzettingsvermogen hebben wij een fantastische zorgcollega bij Kennemerhart erbij. Wij, en onze cliënten ook, zijn enorm trots op Luisa. Het anderstaligentraject voor leren en werken in de zorg laat hiermee zien dat het bijzonder en succesvol is.’

Terug naar de ouderenzorg

Dunia – afkomstig uit Syrië – stroomde na het Voortraject door naar de opleiding Verzorgende. Vanwege persoonlijke omstandigheden en omdat het werken in de ouderenzorg haar bij nader inzien toch niet goed lag, besloot zij een passender studierichting te kiezen: kapper. Om toch haar zorgopleiding met een diploma af te ronden, kreeg zijn de mogelijkheid om het mbo diploma Helpende te behalen. Dat is een startkwalificatie, waarmee je bijvoorbeeld naar de mbo opleiding niveau 3 Kapper kunt. Inmiddels heeft Dunia besloten dat ze toch wil gaan werken in de ouderenzorg, maar dan als kapster.

Voortraject leren werken in de zorg

Het Voortraject leren werken in de zorg is ontwikkeld door het Nova College en Kennemerhart voor anderstaligen die zich willen voorbereiden op de mbo opleiding Verzorgende-IG – Maatschappelijke zorg om te kunnen gaan werken in de ouderenzorg en de gehandicaptenzorg. Deze cursus duurt 20 weken en bestaat uit lessen op school en een oriëntatiestage in een zorginstelling. Na dit voortraject kunnen studenten doorstromen naar de opleiding Verzorgende-IG – Maatschappelijk zorg, waarvan de eerste twee jaar bestaat uit lessen en stage en de studenten het laatste jaar in de instelling gaan werken en een dag per week les volgen op school. Het voortraject wordt verzorgd door het Nova College, zorginstellingen in de regio en samen Voor Betere Zorg. Gemeenten in de IJmond en Zuid-Kennemerland financieren dit traject. Voor meer informatie novacollege.nl/voortrajectzorg.

Reacties