Column van de Dag / ‘’Iedereen doet mee!’’

Foto: Sportservice Kennemerland

Vandaag de derde column van Bart Neeft, buurtsportcoach bij Sportservice Kennemerland: Een verhaal over ‘meedoen’, teamsport, de belangrijke inbreng van ieder individu en over hoever je kunt komen als je al deze elementen samenvoegt.

Door: Bart Neeft

‘’Iedereen doet mee!’’, dat is de ambitie van de gemeente Heemskerk en dit wil de gemeente stimuleren.

In de brochure ‘Kracht in Samenhang’, een samenvatting van het beleidsprogramma Algemene Voorzieningen, nodigt de gemeente iedereen uit om bij te dragen aan een krachtige samenleving voor alle Heemskerkers. Deze brochure is uitgereikt tijdens een bijeenkomst afgelopen donderdag 24 november in het gemeentehuis van Heemskerk. Een heel mooi streven vanuit de gemeente en deze slogan sluit naadloos aan bij de opvattingen van de buurtsportcoaches in dit werkveld. Door collega buurtsportcoaches die ook deze column schrijven zijn al eerder slogans genoemd als:  ‘’Iedereen mag meedoen’’ en ‘’Iedereen die wil sporten, moet dat ook kunnen.’’impressie-brochure-algemene-voorzieningen-bannerIedereen mag meedoen!

Als ik naar de eerste slogan kijk, mag iedereen meedoen bij de buurtsportactiviteiten, betekent dit sport en bewegen met verschillende personen/ kinderen, die verschillende normen en waarden/ opvoeding hebben, want iedereen is uniek! Elke unieke deelnemer heeft zijn/haar inbreng in de groep om tot een leuke, plezierige sport- en beweegactiviteit te komen. Want dat is wel het gezamenlijke doel van een buurtsportactiviteit. Samen ben je de groep en een groep heeft ook kracht. In een groep kom je samen tot aanpassingen en oplossingen voor de voortgang van de activiteit. Samen in een groep geeft je energie en ben je niet alleen! Samen in een groep is ook samen delen en is dus ook samen vermenigvuldigen. Dit geldt voor het plezier, wat dit werk echt heel mooi maakt. Maar dit geldt uiteraard ook voor een negatieve sfeer, wat heel soms ook  voor komt.

Als buurtsportcoach zie ik de kracht van een groep ook bij de verschillende buurtsportactiviteiten die ik organiseer in Heemskerk (zie mijn schema op de website van Sportservice Kennemerland. Mooi om te zien dat kinderen verschillende rollen vervullen in een groep. En elke dag is zo’n groep weer anders geformeerd uit de verschillende buurtkinderen. Daarom vind ik deelname aan een teamsport zo belangrijk voor kinderen, waar je verantwoordelijkheid leert nemen en commitment naar elkaar uitspreekt om de groep optimaal te laten presteren. Hiermee bedoel ik niet alleen presteren t.b.v. het wedstrijdresultaat, maar presteren op allerlei gebieden die bij een teamsport horen, zoals; plezier met elkaar, vreugde, verwerken van verlies, discipline etc. Je leert van elkaar en met elkaar!

‘’Iedereen die wil sporten, moet dat ook kunnen’’
Als ik nu de tweede slogan belicht ‘’Iedereen die wil sporten, moet dat ook kunnen’’, zie ik ook gelijk een relatie tot het aangepast sporten. Waar ik in mijn eerdere column al meldde dat ik als combinatiefunctionaris Handbal het G-handbal in Heemskerk en het rolstoelhandbal in Castricum organiseer, is deze slogan zeker van toepassing. Het is zo mooi om te zien hoe ieder uniek persoon met zijn/ haar beperkingen als groep bij elkaar komt om het handbalspel in de verschillende vormen te beoefenen. Aanpassingen en oplossingen zijn dan al nodig om überhaupt in beweging te komen. Maar het geeft zo veel voldoening en plezier bij een ieder en dat vermenigvuldigt zich in de groep. Zeker als vervolgstappen worden genomen zoals het feit dat het team van G-handballers van DSS in december hun eerste toernooi in Amsterdam gaan spelen. Waar ze het afgelopen jaar elke week hebben getraind, mogen ze nu hun talent ten tonele brengen in korte wedstrijdjes tegen teams van andere clubs. 15181712_640530402791077_6299206966781224865_n

Rolstoelhandbal
Zo ook het rolstoelhandbal, dat het afgelopen jaar zo is gegroeid dat voor het EK in Zweden 7-8 december een heus selectiebeleid nodig was om het Nederlands team te vormen. Bij de eerste selectietraining waren er 30 spelers die hun best deden om een plek in het team te bemachtigen. Daaruit 17 spelers zijn geselecteerd en uiteindelijk 12 spelers die op 6 december naar Zweden zullen afreizen om de titel van vorig jaar te verdedigen. In dezelfde periode speelt ook het Nederlands damesteam het EK in Zweden, dus hopen dat we allebei hoge ogen mogen gooien. Een fijne handbalfeestmaand gewenst!

 

Reacties