Expositie ‘dichter bij dementie’ op herhaling in Stadhuis van Beverwijk

Foto: Michel Mulder

Met het thema ‘dichter bij dementie’ exposeert Alzheimer Nederland voor de tweede maal de serie van 14 prachtige foto’s en gedichten in het Stadhuis van Beverwijk.

Tijdens de Wereld Alzheimerdag in oktober 2016 waren de, speciaal voor deze gelegenheid gemaakte, foto’s met gedichten korte tijd in het Stadhuis te zien. Om meer geïnteresseerden de gelegenheid te geven deze prachtige werken te bewonderen, is de expositie tussen 17 januari en 3 maart opnieuw in de Publiekshal van het Stadhuis te zien.

Dichter bij dementie
In Nederland krijgt 1 op de 5 mensen dementie. De ziekte is bij velen bekend, desondanks voelen mensen met dementie en hun naasten zich vaak eenzaam en hebben zij behoefte aan meer begrip en erkenning. Voor het project ‘Dichter bij dementie’ waren 14 dichters uit de regio betrokken. Zij hebben geput uit ervaringen in eigen kring of zijn in samenwerking met de keten Alzheimer Nederland – Midden Kennemerland, gekoppeld aan mensen met dementie. Deze ervaringen en ontmoetingen hebben zij verwerkt in een gedicht.

Fotograaf Michel Mulder uit Beverwijk heeft samen met de deelnemers foto’s gemaakt bij alle gedichten.

(foto: Michel Mulder)

Aantal mensen met dementie neemt toe
Door de vergrijzing en de stijging van de levensverwachting neemt het aantal mensen met dementie de komende jaren sterk toe. Op dit moment leven in Nederland ruim 250.000 mensen met dementie. De verwachting is dat dit aantal in 2040 is verdubbeld tot meer dan een half miljoen. Het grootste gedeelte van de mensen met dementie woont thuis, namelijk 70%. Van dit percentage woont ruim 40% alleen. Het zijn voornamelijk de naasten (de mantelzorgers) die een groot deel van de zorg voor hun rekening nemen. Onderzoek wijst uit dat veel mantelzorgers zwaar tot ernstig belast zijn. Meer informatie is te vinden op www.alzheimer-nederland.nl/midden-kennemerland.

De expositie is te zien tijdens de openingsuren in de publiekshal van het Stadhuis, Stationsplein 48 in Beverwijk.

Reacties