Column van de Dag / De vitale medewerker in een vitale omgeving

Foto: Marja Pronk

Iedere twee weken een column van de buurtsportcoaches van Beverwijk en Heemskerk. Vandaag is het woord aan Marja Pronk, behalve buurtcoach ook projectleider Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG)

De vitale medewerker in een vitale omgeving
(door: Marja Pronk)

Gemeente Heemskerk is sinds 2014 JOGG Gemeente. JOGG staat voor Jongeren Op Gezond Gewicht. Wanneer een gemeente JOGG gemeente is, dan worden er in die gemeente extra inspanningen gedaan die bijdragen aan een gezonde leefstijl van kinderen. In Heemskerk is de doelstelling: “Samenwerken aan een gezonde jeugd die opgroeit in een gezonde omgeving”.

Om hierin succesvol te zijn is door de gemeente samenwerking gezocht met werkgevers in de regio waar de ouders van die beoogde ‘gezonde jeugd’ werken. Ook die bedrijven hebben namelijk gezondheidsdoelstellingen voor hun medewerkers. Gezonde medewerkers zijn minder vaak ziek en hebben meer plezier in hun werk. En wanneer je op deze manier samen dezelfde boodschap uitdraagt, namelijk dat een gezonde leefstijl (voldoende bewegen, water drinken, groente en fruit eten) aantrekkelijk is, versterk je elkaars inspanningen.

Op 16 maart organiseerde JOGG Heemskerk samen met Tata Steel en Alles is gezondheid een symposium: ‘Vitale medewerkers in een vitale omgeving’.

Duurzame inzetbaarheid
Tijdens het symposium hebben deelnemers kennis kunnen maken met de gastheer Tata Steel. Na de opening door wethouder Cees Beentjes benoemde Tata Steel-directeur Hans van de Berg de activiteiten van Tata Steel met betrekking tot het onderwerp duurzame inzetbaarheid, wat doen zij en waarom? Later werd dit aangevuld door Marcel Dekker, manager Duurzame Inzetbaarheid bij Tata Steel. Hij vertelde dat vooral in de productie en onderhoud fysiek zwaardere functies voorkomen.  Als bijkomende beperking noemde hij het feit dat  het veelal hetzelfde werk (handelingen) is dat mensen uitvoeren. ‘Bovendien is het werken in ploegendienst niet echt gezond; hoe je het ook wendt of keert. Daarom zijn optimale arbeidsomstandigheden, een gezonde leefstijl en in het verlengde daarvan vitaliteit van groot belang. Om de behoefte van onze medewerkers te kennen, is er een constante dialoog met de medewerkers. Zowel op de werkvloer als via een online medewerkersplatform waar de medewerkers meedoen aan onderzoek en zelf ook ideeën kunnen aandragen. Inmiddels zijn 1.600 medewerkers lid van dit platform`.

Prof. Dr. Willem van Rhenen zette vervolgens in een bevlogen wetenschappelijke en praktische beschouwing uiteen waarom het zinnig is voor organisaties om gezondheidsbeleid te ontwikkelen met en voor medewerkers. Ook kwamen bedrijven uit de regio zelf aan het woord: Floricultura en de Rabobank vertelden over hun activiteiten op het gebied van vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. Vitaliteitsbeleid
Esther ten Hoeve-Lakenman, projectleider vitaliteitsbeleid van de Rabobank vertelde waarom de Rabobank juist nu zoveel aandacht heeft voor de vitaliteit van hun medewerkers: `De Rabobank is een mensenbedrijf. Het welbevinden en het plezier dat de Rabobank medewerkers binnen het bedrijf hebben, stralen ze uit naar onze klanten. Tevreden medewerkers zorgen voor tevreden klanten! Onder druk van de reorganisatie vinden we het belangrijk om medewerkers te ondersteunen om weerbaarder en vitaler te worden.’

Micropauzes
Ageeth van der Hoorn, personeelsfunctionaris bij Floricultura demonstreerde ter plekke hoe een `micro-pauze` in haar organisatie er aan toe gaat. Alle ruim 100 deelnemers aan het symposium namen even deel aan haar micro pauze. Drie maal per dag gaat  in de productieruimtes van Floricultura in Heemskerk en Assendelft de zoemer. Alle productiemedewerkers, onderbreken massaal hun werk en gaan gedurende twee à drie minuten allerlei lichamelijke oefeningen doen met het accent op rekken en strekken.  Deze zogenoemde micropauzes zijn de belangrijkste erfenis van de in 2015 georganiseerde themamaand “Gezond werken begint bij jezelf” bij Floricultura.  Ageeth vertelde: ‘Wij zijn een puur productiebedrijf. Onze mensen voeren veel repeterende handelingen uit.  Daar moet je gewoon eerlijk in zijn: dat is een belasting voor het fysieke gestel. Daarom lassen we micropauzes in. Door het werk kortstondig te onderbreken en lichamelijke oefeningen te doen wordt de bloedsomloop gestimuleerd en dit is preventief bedoeld om  klachten te voorkomen.

Hun visie, resultaten, tips en vragen dienden als input voor een interactieve sessie waarin de deelnemers met elkaar in gesprek gingen. We eindigden met een mooie uitwisseling van deze sessie en een gezonde wrap.

Reacties

Cookieinstellingen