Column van de Dag / Korte lijntjes

Foto: Sportfondsenbad Beverwijk - FB

Iedere twee weken een column van de buurtsportcoaches van Beverwijk en Heemskerk. Vandaag is het woord aan Bert Kalter, buurtsportcoach in Beverwijk die het heeft over de ‘korte lijntjes’ tussen wijkteams en buurtsportcoaches.

Door: Bert Kalter

Onlangs las ik een artikel over wijkteams en de lokale sport- en beweegsector. De vraag luidde; hoe geven we samenwerking tussen wijkteams en buurtsportcoaches in 2017 een succesvolle impuls?

Dat deze samenwerking meer in het daglicht komt te staan bewijst ook dat de studie dag ‘ Lerende netwerken’ op maandag 27 maart ook een workshop hieraan heeft besteed. Voor deze dag kon je inschrijven voor twee workshops. Mijn interesse ging uit naar de samenwerking als buurtsportcoach met het sociale wijkteam en de benadering van kwetsbare ouderen.

Vele gemeenten werken met sociale wijkteams, maar de verbinding/samenwerking met de buurtsportcoach lukt niet altijd om contact te leggen. In onze gemeente Beverwijk is dit probleem niet aan de orde. Omdat zowel de buurtsportcoach als de beide sociaal wijkteams vanuit één welzijnsinstelling (Stichting Welzijn Beverwijk) opereren, zijn de ‘lijntjes’ heel kort, kunnen de contacten heel direct zijn en weten we elkaar te vinden.

De sociale wijkteams signaleren problematieken bij huishoudens in de wijken en zorgen ervoor dat kwetsbare bewoners op een passende manier geholpen kunnen worden. Af en toe komt het wel ter sprake om juist deze kwetsbare bewoners ook in beweging te krijgen. Hierin vond ik een brug door via het sociaal wijkteam contact te leggen met de gemeente Beverwijk.

De groep die ik voor ogen had kon ik niet benaderen. Hiervoor had ik de samenwerking nodig met de afdeling ‘ Zorg en Inkomen’ van de gemeente Beverwijk. Ik wilde proberen om mensen die leven op bijstandsniveau te benaderen om te achterhalen of onder deze groep belangstelling was om te gaan bewegen.

Uiteindelijk werd besloten om een kleine  sport- en beweegenquête onder deze groep uit te laten gaan, waarop veel reacties zijn binnengekomen. Veel takken van sport werden aangekruist die men wel wìlde uitoefenen maar niet kòn, omdat de gezondheid en/of de financiën het niet toe lieten. Opvallend was dat  24 mensen aangaven dat zij graag  wilden leren zwemmen.

In overleg is besloten om voor deze groep een pilot te beginnen om deze groep te laten zwemmen voor diploma A en B. Inmiddels  zijn  goede contacten gelegd met het management van het sportfondsenbad. Zij stonden ook positief tegenover dit initiatief.  De intentie is om op korte termijn met deze beginnende zwemmers aan de slag te gaan.

Refererend aan de titel van de sportnota ‘ Sport maakt meedoen mogelijk’ ervaar ik het als zeer plezierig,  de korte lijntjes die er zijn met het sociaal wijkteam en de daaruit voortkomende contacten en activiteiten.

Reacties

Cookieinstellingen