Column van de Dag / Trends in sport

Foto: Wim Meijer Fotografie

Iedere twee weken een column van de buurtsportcoaches van Beverwijk en Heemskerk. Vandaag is het woord aan Marja Pronk die het opvalt dat we steeds minder sporten in clubverband en de sporten die we beoefenen steeds extremer worden.

Trends in sport (door: Marja Pronk)

De Sport Toekomstverkenning is een nieuwe rapportage van het RIVM en het SCP (Sociaal en Cultureel Planbureau). Uit deze toekomstverkenning blijkt: Nederlanders bepalen steeds vaker zelf wanneer, waar en met wie ze sporten.

De sportdeelname blijft gelijk, maar welk soort sporten beoefend wordt verandert. Extreme sporten als freerunnen, klimmen en kitesurfen worden steeds populairder. In de toekomst zullen mensen minder sporten bij een sportclub en meer in individueel verband of in zelfgeorganiseerde groepen. Daarbij zijn er steeds meer deelnemers aan sportevenementen, zoals color- en mud-runs, toertochten en marathons. Onderstaand in het kort twee van de trends.

Colorrun (foto: Pixabay)

Toenemende aandacht voor een gezonde leefstijl
Gezondheid en conditie blijven de belangrijkste reden om te sporten. Daarnaast wordt sport maatschappelijk gezien als nuttig (voorkomen eenzaamheid, vandalisme, verzuim etc) en daarom sterk gestimuleerd. Onze samenleving stimuleert niet alleen een gezonde leefstijl maar keurt steeds vaker de ongezonde levensstijlen openlijk af.

Hiernaast is de verwachting dat de vrije tijd in toenemende mate een zoektocht naar belevenissen wordt en een manier om uiting te geven aan de eigen identiteit. Sport, recreatie, ontspanning en vermaak gaan steeds meer door elkaar lopen. Dit is bijvoorbeeld terug te zien in de opkomst van colorruns of mudruns.

Ook zien we een toename van de zogenaamde leefstijlsporten, zoals wind- en golfsurfen, snowboarden, parkour en capoeira.

Kortom: de sporter wil niet alleen sporten, maar ook beleven, ontspannen, ontsnappen aan het leven van alledag. De uitdaging voor de sportaanbieders is om de focus te verleggen van puur de fysieke inspanning naar die totaalbeleving. Een mooi voorbeeld vinden we in Lelystad. Daar organiseerde het sportbedrijf afgelopen zomer een kindermudrun. Kernwoorden: het is geen wedstrijd, je start wanneer je dat wil op het tijdstip dat bij je past, deelname is een dagje uit voor de hele familie.

Ouderen blijven tot op hoge leeftijd bewegen
De vergrijzing doet zich vooral voor onder de jongere ouderen: de hoeveelheid vijftigers neemt sterk toe (baby-boomers). De vergrijzing verjongt, ouderen gaan zich jonger voelen en gedragen, oud en jong worden relatieve begrippen. De 55-plussers van nu zijn fitter dan voorgaande generaties en vermoedelijk blijven zij tot op hogere leeftijd bewegen. Zij besteden meer tijd aan fietsen, wandelen en tuinieren. Ouderen zijn vooral op zoek naar sporten & activiteiten die tot een hoge leeftijd uitgevoerd kunnen worden en een sociaal karakter hebben. Kortom: Er is een enorm potentieel aan ouderen. Uitdaging voor de huidige sportaanbieders is om hun sportaanbod hier op aan te laten sluiten. En als dat aanbod er is, dient de volgende uitdaging zich aan, want hoe zorg je dat deze ouderen de weg vinden naar dit georganiseerde aanbod?

Prik een datum
In ’s Hertogenbosch ontstond het initiatief om ouderen te benaderen bij het halen van de jaarlijkse griepvaccinatie: GRIEPPRIK-ACTIE ‘PRIK EEN DATUM’ . In de winter lopen ten slotte duizenden mensen, meest ouderen en kwetsbaren, bij hun huisarts naar binnen voor de jaarlijkse griepprikvaccinatie. ‘Daar moeten we bij zijn’, dacht team ’S-PORT van de gemeente ‘s-Hertogenbosch. We gaan griepprikhalers verleiden om een sport- of beweegdate te maken! “Komt u voor de griepprik? Prik dan ook een datum met ons!”. De actie was zeer succesvol!

Hieronder enkele site met meer informatie:

 

Reacties