Gezondheid van 0 tot 12 jarigen onder de loep: Hoe gezond zijn kinderen in Kennemerland?

Foto: Veiligheidsregio Kennemerland

Op 8 maart valt er bij een grote groep ouders in de regio Kennemerland een uitnodiging op de deurmat om mee te doen met de Kindermonitor.

De Kindermonitor is een groot onderzoek van GGD en JGZ Kennemerland naar de gezondheid, leefstijl en welzijn van kinderen van 0 tot 12 jaar oud. De GGD doet dit onderzoek elke vier jaar, in opdracht van de tien gemeenten in de regio.

Wat houdt het onderzoek in
Ouders kunnen meedoen met het onderzoek door een online vragenlijst in te vullen. De vragen gaan over gezondheid, beweging, voeding, pesten, opvoeding en meer. Bijvoorbeeld: zijn er genoeg plekken waar uw kind buiten kan spelen? Of: hoe vaak eet uw kind fruit? Ook wordt gevraagd of ouders zich zorgen maken over de ontwikkeling van hun kind, en of ze daarbij behoefte hebben aan hulp. Deelname aan het onderzoek is vrijwillig.

Wie worden uitgenodigd
Niet alle ouders krijgen een brief. De computer heeft een willekeurige selectie gemaakt uit het bevolkingsregister van bijna 43.000 kinderen. Samen vormen zij een afspiegeling van de jongste jeugd in de regio Kennemerland. Om een zo betrouwbaar mogelijk beeld te krijgen van de gezondheidssituatie van de kinderen in de regio, is het belangrijk dat zoveel mogelijk ouders die een brief krijgen, mee doen met het onderzoek.

Wat gebeurt er met de resultaten
Gemeenten gebruiken de resultaten van het onderzoek voor de invulling van hun jeugd- en gezondheidsbeleid. Gemeenten maar ook scholen en andere jeugdorganisaties kunnen  met de resultaten beter bepalen of er andere activiteiten of voorzieningen nodig zijn. Denk bijvoorbeeld aan meer speelplekken in de buurt of extra opvoedspreekuren.  De resultaten worden begin 2019 bekend gemaakt via www.gezondheidsatlaskennemerland.nl

Meer informatie
Meer informatie over het onderzoek is te vinden op www.ggdkennemerland.nl/kindermonitor

Reacties

Cookieinstellingen