Sportvereniging KIS zoekt toezichthouders zwemuren voor mensen met beperking

Foto: Fotostudio Heemskerk

Gehandicaptensportvereniging KIS is een vereniging met een sportieve maatschappelijke doelstelling. Door het aanbieden van verschillende sportactiviteiten wil sportvereniging KIS mensen met een beperking aanzetten tot het beoefenen van sport. Naast dat sport kan bijdragen tot een gezondere levenshouding, bevordert het gebruik maken van onze sporturen ook de sociale ontmoetingen.

Sportvereniging KIS zoekt met spoed vrijwillig toezichthouders voor de volgende zwemuren:

–          Ons zwem-uur op de zaterdagochtend het bad van Revalidatiecentrum Heliomare te Wijk aan Zee, wekelijks van 11:00 – 12:00 uur, en

–          Voor ons zwem-uur op de donderdagavond in het Sportfondsenbad (SFB) te Beverwijk, wekelijks van 19:00 – 20:00 uur.

Op beide zwem-uren wordt lesgegeven (Heliomare: bewegen in warm water en het SFB: primair zwemonderwijs) en vrij gezwommen.

Vanaf de kant waken onze toezichthouders over de veiligheid van onze leden. Een toezichthouder kan reddend zwemmen en bezit minimaal het certificaat Basic Life Support (reanimatie). Desgewenst zal onze vereniging de opleiding verzorgen en financieren. Bij meerdere aanmeldingen kan in overleg het toezicht bij toerbeurt geschieden.

Sportvereniging KIS wordt voor 100% gerund door vrijwilligers. Bevlogen mensen die wekelijks een uurtje van hun spaarzame tijd willen opofferen voor hun medemens. Ben jij bereid om je wekelijks in te zetten voor onze leden? Dan komen wij graag met jou in contact!

Wil je meer informatie over deze vrijwillige functies? Neem dan contact op met Inge of Timo Bakker op telefoon 0251- 296 721. Informatie over KIS is te vinden op www.deKIS.nl.

Reacties