55+

Buurtsportcoach waardevolle partner voor (sociaal)- wijkteam

Foto: Pixabay

Iedere twee weken een column van de buurtsportcoaches van Beverwijk en Heemskerk. Vandaag is het woord aan Bert Kalter, buurtsportcoach in Beverwijk, die zich vanaf nu volledig gaat richten op sportstimulering voor (kwetsbare) -volwassenen.

Buurtsportcoach waardevolle partner voor (sociaal)- wijkteam (Door: Bert Kalter)

Laat ik beginnen met de vermelding dat er een kleine schifting heeft plaatsgevonden daar waar het gaat om het inhoudelijke  takenpakket van twee  buurtsportcoaches.  Ondergetekende gaat zich volledig  richten op sportstimulering (kwetsbare) -volwassenen. Sportstimulering jeugd is nu volledig overgeheveld naar collega buurtsportcoach, Robin Welp.

Het is alweer enkele jaren geleden dat ik de functie uitoefende  van  coördinator ouderenwerk in een van de vier wooncomplexen van circa 80 woningen per complex, beheert door een welzijnsinstelling  in  Amstelveen . Ik leerde de bewoners kennen en visa versa. Met mijn sportieve achtergrond werd mij toen gevraagd om een laagdrempelige activiteit op te starten. Het werd uiteindelijk wandelen. Een laagdrempelige activiteit die geen geld kost maar wel goed was voor de gezelligheid, gezondheid en de sociale contacten. Ik kom hier later op terug.

Marloes Aalbers
Onlangs las ik een artikel over “Buurtsportcoach is waardevolle partner voor het (sociaal)- wijkteam” van Marloes Aalbers. Zij is adviseur bij Kenniscentrum Sport en expert op gebied van de buurtsportcoach.  Zij geeft in het artikel aan o.a. dat het belangrijkste doel  van de buurtsportcoach is het verbinden van de sport- en beweegsector met andere domeinen, om (kwetsbare) inwoners beter te bereiken, vitaler te maken en te laten participeren.

De buurtsportcoach heeft  o.a. als taak  om jeugd, onderwijs en sport aan elkaar te verbinden. Maar niet alleen de jeugd krijgt de aandacht maar ook steeds meer de ouderen en kwetsbare burgers. De titel van dit stuk dekt behoorlijk de lading van onze werkzaamheden als buurtsportcoaches. Wat er al gebeurt is anticiperen op vraag en aanbod en daarmee de lokale partijen verbinden. Mensen kunnen het advies krijgen vanuit eerstelijnszorg om bijv. meer te gaan bewegen, horen dat vaak aan, maar zetten niet snel zelf de stap naar een clubje.

Om de stap te maken naar dat ene clubje is samenwerking  met  zorginstellingen en praktijken waarin  fysiotherapeuten,  huisartsen, verpleegkundigen werkzaam zijn erg belangrijk.  In ons vak is de intentie  altijd geweest om sport en bewegen te zien als middel om ook iets anders te bereiken,  bijvoorbeeld het verminderen van de eenzaamheid, het in contact brengen van mensen met elkaar.  Omdat bewoners  niet altijd direct door de buurtsportcoach te bereiken zijn hebben we de lokale partners nodig.

In het artikel schrijft zij ook dat het bij de buurtsportcoach niet alleen maar gaat om sport en bewegen. Het gaat ook om werken aan je gezondheid, actief zijn en samen een kopje koffie/thee te drinken.

Wandelgroep vanuit Interfysio
Met het geschrevene van hierboven en de reeds opgedane ervaring,  kennis en samenwerking met het sociaalteam en een verpleegkundige vanuit de huisartsenpraktijk  ben  ik samen met een verpleegkundige vanuit de huisartsenpraktijk ‘ De Wijkerbaan” op woensdag 2 mei gestart  met een nieuwe wandelgroep. De opzet is om wekelijks te starten  vanuit Interfysio op de Wijkerbaan. Na plm. 30 minuten wandelen was  er nog gelegenheid om  gezamenlijk koffie/thee  te drinken in El Santa. Een leuke bijkomstigheid is dat ook tegelijkertijd een collega van het sociaalteam spreekuur houdt. Het ‘wandel-ei’ is gelegd.

Reacties