Column van de Dag / de buurtsportcoach en buurtgezinnen.nl

Foto: Pixabay/Buurtgezinnen

Iedere twee weken een column van de buurtsportcoaches van Beverwijk en Heemskerk. Vandaag is het woord aan Marja Pronk, over de buurtsportcoaches Barbara als Ingeborgh als coördinatoren buurtgezinnen.

Samen werken voor sport en bewegen: de buurtsportcoach en buurtgezinnen.nl (door: Marja Pronk)

Als buurtsportcoaches worden wij door de gemeente ingezet om sport en bewegen van inwoners te stimuleren en te faciliteren. Zo organiseren we sport en spel op pleintjes in de wijk, ondersteunen we scholen met sportieve activiteiten, ondersteunen we huisartsenpraktijken met het opzetten van wandelgroepen voor senioren, helpen we mensen om een keuze te maken voor een sport en bekijken we met hen wat belemmerende factoren zijn die het sporten in de weg staan en zoeken dan samen naar een oplossing.

Coördinator buurtgezinnen
Om dit te kunnen doen werken we veel samen met sportaanbieders en (zorg)professionals. We zijn dus continu op zoek naar mogelijkheden om die samenwerking uit te breiden en te verbeteren. Vanuit die optiek maakte ik vorige week kennis met Ingeborgh Olij. Ingeborgh is sinds enkele maanden coördinator buurtgezinnen voor Heemskerk en Beverwijk. Zij werkt samen met Barbara van der Meij de Bie, die coördinator is voor buurtgezinnen in Velsen en IJmuiden. Het was een boeiend gesprek, waarin wij onderzochten hoe wij met elkaar kunnen samenwerken en hoe wij elkaars werk kunnen versterken.

Buurtgezinnen.nl
Buurtgezinnen.nl is een nieuw initiatief gebaseerd op een oude gedachte: opvoeden doen we samen. Gezinnen die het zwaar hebben (vraaggezinnen) worden gekoppeld aan een warm en stabiel gezin in de buurt (steungezinnen). Zo krijgen kinderen wat extra liefde en aandacht en worden ouders even ontlast. De hulp is alledaags en gelijkwaardig. Vraag- en steungezin maken samen met de coördinator van Buurtgezinnen.nl afspraken over de steun. Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan: een (halve) dag per week een peuter opvangen, een kind naar zwemles of sport brengen, een baby een weekend te logeren krijgen, een rustige huiswerkplek bieden aan een puber, samen iets leuks of sportiefs doen met de kinderen.

Zowel Barbara als Ingeborgh zijn inmiddels enkele maanden bezig hun netwerk te bouwen en inmiddels zijn de eerste ‘matches’ gemaakt. Wat een mooi werk!

Regelmatig horen wij, de buurtsportcoaches, dat kinderen best willen sporten en bewegen, maar dat er in het gezin onvoldoende ruimte, tijd of (financiële) mogelijkheden zijn om dit mogelijk te maken. We kijken dan altijd of we zo’n gezin verder kunnen helpen. Want, sport en bewegen is ontzettend leuk om te doen, je leert er je vrienden kennen en bijvoorbeeld omgaan met winst en verlies.

Een initiatief als buurtgezinnen, waarbij een steungezin de ouder helpt om het kind naar de sportclub te brengen, of dat er een middag in de week begeleiding is voor een kind naar het pleintje in de wijk, zodat de vader of moeder de handen even vrij heeft om boodschappen te doen, sluit dus mooi aan!

Voor Ingeborgh en haar collega Barbara is het fijn om te weten welke activiteiten wij organiseren, op welke pleintjes wij actief zijn en hoe ons sportloket te bereiken is, zodat zij die informatie weer kunnen delen met steungezinnen. Het was een vruchtbaar gesprek.

Kortom: een nieuwe samenwerkingspartner is gevonden…

Meer informatie over buurtgezinnen in de digitale folder

Reacties