Coalitieakkoord in Beverwijk: VVD, GroenLinks, D66 en CDA zijn eruit

Foto: Wim Meijer Fotografie

Na bijna acht weken onderhandelen zijn VVD, GroenLinks, D66 en CDA tot een coalitieakkoord gekomen.

Tijdens een speciale raadsvergadering op dinsdag 15 mei zal het coalitieakkoord 2018-2022, met als titel ‘Bouwen aan Beverwijk – voor en met inwoners‘, worden gepresenteerd en zullen de wethouders worden geïnstalleerd.

Woningen, economie en energietransitie
In het nieuwe coalitieakkoord wordt veel aandacht gericht op grote opgaven die de komende vier jaar actueel zullen zijn, zoals de sterk groeiende behoefte aan woningen, de energietransitie, het inzetten op duurzaamheid en het economisch aantrekkelijker maken van Beverwijk als vestigingsgebied.

Versterking regionale samenwerking
Daarbij wil de nieuwe coalitie ook inzetten op versterking van de regionale samenwerking,niet alleen  binnen de IJmond, maar ook binnen de Metropoolregio Amsterdam en Noordzeekanaalgebied.

Dienstverlening gemeente
Ook wordt in het akkoord nadrukkelijk aandacht besteedt aan het verbeteren van de dienstverlening van de gemeente Beverwijk, het verminderen van regeldruk, en het optimaliseren van de communicatie van de gemeente met de inwoners.

Veiligheid
Verder zet de nieuwe coalitie in op het verbeteren van de veiligheid in de gemeente en kondigt daarbij tevens een nieuw coffeeshopbeleid aan, dat tot stand moet komen in samenspraak met de coffeeshophouders.

Klik op Coalitieprogramma-voor-de-raadsperiode-2018-2022-1 voor het complete coalitieakkoord.

De portefeuilleverdeling van de vier wethouders is als volgt:

De heer S.G. Ferraro

 Economische zaken

 Ruimtelijke ordening inclusief Omgevingswet

 Stedelijke vernieuwing, bouwen en grote projecten

 Haven en kades (inclusief verzelfstandiging)

 Parkeerbeleid

 Noordzeekanaalgebied

 Metropoolregio Amsterdam (MRA)

 Wonen

De heer H. Erol

 Milieu en volksgezondheid (inclusief Natuur en milieueducatie)

 Financiën

 Sport

 Openbare ruimte (wegen, groen, riool en water)

 Aandeelhouderschap HVC

Mevrouw B.G.P. van den Berg

 Verkeer en vervoer (inclusief openbaar vervoer)

 Kunst en cultuur

 Onderwijs en Onderwijshuisvesting

 Werk en inkomen, arbeidsmarkt

 Vastgoed en grondbeleid

 Dierenwelzijn

 Project Binnenduin

Mevrouw H.J. Niele-Goos

 Sociaal Domein breed (exclusief Werk en inkomen, arbeidsmarkt)

 Monumentenbeleid

 Kust en strand, inclusief visie Wijk aan Zee

 Toerisme, recreatie en stadspromotie

 Vluchtelingenopvang

 Afval/reiniging

Burgemeester M.E. Smit

(naast de bij de burgemeestersportefeuille behorende onderwerpen: Openbare orde en veiligheid, Integrale veiligheid, Brandweer en crisisbeheersing, Handhaving, Bestuurlijke coördinatie, Regionale samenwerking, Integriteit, Burgerzaken en Strategische communicatie)

 Personeel en organisatie

 Bedrijfsvoering (incl. Inkoop- en aanbestedingsbeleid)

 Informatisering en automatisering (ICT)

Reacties

article
43338
Coalitieakkoord in Beverwijk: VVD, GroenLinks, D66 en CDA zijn eruit
Na bijna acht weken onderhandelen zijn VVD, GroenLinks, D66 en CDA tot een coalitieakkoord gekomen.
https://beverwijk.nieuws.nl/gemeente/20180511/coalitieakkoord-beverwijk-vvd-groenlinks-d66-en-cda-eruit/
2018-05-11T20:17:38+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/43/2018/05/11201644/coalitie-afbeelding.jpg
Beverwijk, coalitie, coalitieakkoord
Gemeente, Nieuws