Hondenbelasting: na 575 jaar eind aan hond als gemeentelijke melkkoe?

Hondenbelasting… het is weliswaar niet de hoogste belasting, maar ongetwijfeld de meest bediscussieerde. Immers: beargumenteer maar eens waarom je wel voor een hond belasting moet betalen, en niet voor een kat, konijn, cavia of papagaai. Is hier al eeuwenlang sprake van rechtsongelijkheid? Welnu, als het aan de huidige 2e Kamer ligt dan komt er nu, na 575 jaar, een einde aan de zo verguisde ‘blaftax’.

Verkeerslessen voor veiliger verkeersgedrag pubers in Noord-Holland

De provincie betaalt 1,3 miljoen euro mee aan verkeerslessen op Noord-Hollandse scholen. Met name pubers laten zich makkelijk afleiden door hun mobieltjes. Daarmee brengen ze zichzelf en andere verkeersdeelnemers onbedoeld in gevaar. De meeste verkeerslessen richten zich dan ook op bewustwording van hun gedrag. De provincie stelt ieder jaar subsidie beschikbaar voor gemeenten en private instellingen om verkeerslessen te kunnen aanbieden.